Endüstriyel Tasarım

banner_2
Endüstriyel Tasarım Bölümü eğitim programı, güncel, tasarım ve uygulama odaklı, üniversite-sanayi işbirliğine önem veren, yerel ve küresel pazarın ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretmeyi hedefleyen, sosyal ve çevresel konulara duyarlı, insan-merkezli tasarımı benimseyen bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlayan dersleri içerir. Dört yıllık eğitim programı, birinci yılda ürün tasarımı konusunda temel tasarım bilgisini ve ilerleyen yıllarda artan seviyelerde uygulama odaklı mesleki bilgileri kazandırmayı hedefleyen; ağırlıklı olarak uygulamalı ve teorik dersleri kapsar.


Tasarım Stüdyosu dersleri
, birinci sınıftan itibaren ürün, sistem, hizmet ve deneyim tasarımı vb. alt konularını içeren, araştırma yöntemleri, üç boyutlu düşünme ve yaratıcı problem çözümleme bilgi ve becerilerini aktaran tasarım projeleriyle sürdürülür. Diğer zorunlu ve seçmeli mesleki dersler ile, öğrencilerin serbest el, teknik çizim, bilgisayar ortamlarında çizim ve eskiz teknikleri ve modelleme, maket yapımı, görsel ve sözel anlatım, analitik ve kavramsal düşünmeyi geliştiren, yaparak-öğrenmeyi hedefleyen mesleki altyapı sağlanır. Bölümün disiplinler arası anlayışı, öğrencilere çift anadal ve yandal yapma olanağı verirken, uzmanlaşmaya yönelik bölüm seçmeli dersleri ve diğer bölümlerden alınabilecek seçmeli ders alma olanaklarını sunar.

Üniversite – Sanayi İlişkisi ve Stajlar

Yaşar Holding bünyesindeki şirketler ve yerel sektörle kurulan işbirlikleri sayesinde, projeler üzerinden öğrencilere profesyonel tasarım deneyimi yaşatılır. Yaşar Üniversitesi’nde bölüm öğrencilerinin kullanabileceği prototip atölyesi inşa sürecinde olup, 2014-2015 eğitim yılından itibaren öğrencilerin kullanımına açılacaktır. Bunun yanında, kampüsün, İzmir’in sanayi ve üretim merkezlerine yakın konumu, öğrencilere birinci sınıftan itibaren, üretim sürecini deneyimleme, prototip üretme ve ürettirme, test etme, modifikasyon gibi süreçleri üretim alanında yaşayarak öğrenme fırsatını sunar.

Bölüm öğrencilerimiz kazanımlarıyla, stajyer olarak, tasarım odaklı, çağdaş ve yenilikçi firmalar tarafından yüksek tercih edilirliğe sahiptirler. Öğrenciler, kendi seçtikleri ya da bölümün işbirliği yaptığı firmalarda staj yaparak mesleki gelişimlerini sürdürebilirler. Ders kapsamında yapılan teknik geziler ve bölümün tasarım alanıyla ilişkili sektörlerle kurduğu ilişkiler sayesinde üniversite-sanayi işbirliği projeleri gerçekleştirilir.

Toplum, Tasarım ve Projeler

Bölümde, toplumun ve yerel sektörün ihtiyaçlarından, yerel tasarım alanının eksiklerinden, üniversitenin olanak ve donanımlarından yola çıkarak, öğrenci projelerinde öncelikli odak tasarım alanları; Çocuk ve Çocukluk Kültürü, Gıda, Tarım, Turizm ve Enerji’dir. Gerçekleştirilen tasarım projeleri, üniversitenin stüdyolarında sınırlı kalmayıp, alan araştırmalarını kapsayan, toplum, yerel yönetimler, kurul ve kuruluşlarla iletişim kurularak yapılan ve toplumda farkındalık yaratmak üzere medya aracılığıyla paylaşılan projelerdir.

Uluslararasılaşma

Üniversite stratejilerinden biri olan “uluslararasılaşma” hedefiyle öğrenciler, uluslararası sergi ve projelere katılma fırsatı bulurken, ERASMUS IP projeleri gibi disiplinler arası projelere de katılabilmektedirler. Aynı zamanda, yeni bir bölüm olarak, öğrencilerin yurtdışında eğitim ve staj deneyimi kazanmaları için ERASMUS dahilinde, Avrupa’daki önde gelen tasarım bölümleriyle anlaşma yapma çalışmaları sürmektedir.

Akademik Kadro

Bölüm akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası uygulama ve akademik deneyime sahip öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Tasarım alanında uzman ve sektörde deneyimli, tanınmış, yarı-zamanlı öğretim görevlileri ders vermektedir.

Kontenjan ve Burslar

Eğitimde öğrenci – öğretim elemanı ilişkisinin kalitesini yüksek tutmak ve “tasarımda birebir eğitim” niteliğini korumak amacıyla; 2014 yılında bölüm öğrenci kontenjanları en fazla 10 ile sınırlı  tutulmuştur.  Öğrenciler, 1 kişi %100, 9 kişi ise %50 burslu olarak bölümde eğitime katılabilecektir. Ayrıca, üniversitenin “Başarı Bursu” ve “Yetenek Bursu” olanaklarının çokluğu sayesinde öğrenciler rahatlıkla eğitimlerini sürdürebilmektedir.

Projelere örnekler

2012-2013 akademik yılında bölümümüz ve Viking Kağıt A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen tasarım projesi sonucunda üç öğrenci projesi “uygulamaya değer tasarım” olarak seçilmiştir. Aynı zamanda Vestel Design Team ile 2013 Dünya Endüstriyel Tasarım Günü için ortak bir çalışma yapılmış, bu çalışma ulusal ve uluslararası basında ve sosyal medyada yer almıştır. Kentte oyun alanlarının sorunlarına tasarımla çözüm arayan, yerel oyuncak tasarımı ve üretimini geliştirmeye yönelik oyuncaklar, atıkları değerlendirerek tasarlanan aydınlatma elemanları yine basında paylaşılan öğrenci projelerinden örneklerdir. Ayrıca, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İstanbul Tasarım Bienali’nde, bölüm öğrencilerinin projeleri sergilenerek, öğrencilerimizin başarıları uluslararası bir platformda tanıtılacaktır.

 İş Olanakları

Öğrencilerimizi, mezuniyet sonrasında, İzmir’de ya da ulusal, uluslararası endüstriyel tasarımın profesyonel alanlarında; kurumsal firmaların ya da KOBİ’lerin bünyesindeki tasarım departmanlarında, küçük ölçekli tasarım ofislerinde, ARGE ve tasarım danışmanlık firmalarında, üniversitelerin Tasarım ve Araştırma Merkezleri’nde, akademik kariyer tercih edenleri ise üniversitelerde çalışabilmeleri konusunda yönlendiriyoruz ve destekliyoruz.