Endüstriyel Tasarım

banner_2

…..

Endüstriyel Tasarım Bölümü eğitim programı, güncel, tasarım ve uygulama odaklı, üniversite-sanayi işbirliğine önem veren, yerel ve küresel pazarın ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretmeyi hedefleyen, sosyal ve çevresel konulara duyarlı, insan-merkezli tasarımı benimseyen bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlayan dersleri içerir. Dört yıllık eğitim programı, birinci yılda ürün tasarımı konusunda temel tasarım bilgisini ve ilerleyen yıllarda artan seviyelerde uygulama odaklı mesleki bilgileri kazandırmayı hedefleyen; ağırlıklı olarak uygulamalı ve teorik dersleri kapsar.


Tasarım Stüdyosu dersleri
, birinci sınıftan itibaren ürün, sistem, hizmet ve deneyim tasarımı vb. alt konularını içeren, araştırma yöntemleri, üç boyutlu düşünme ve yaratıcı problem çözümleme bilgi ve becerilerini aktaran tasarım projeleriyle sürdürülür. Diğer zorunlu ve seçmeli mesleki dersler ile, öğrencilerin serbest el, teknik çizim, bilgisayar ortamlarında çizim ve eskiz teknikleri ve modelleme, maket yapımı, görsel ve sözel anlatım, analitik ve kavramsal düşünmeyi geliştiren, yaparak-öğrenmeyi hedefleyen mesleki altyapı sağlanır. Bölümün disiplinler arası anlayışı, öğrencilere çift anadal ve yandal yapma olanağı verirken, uzmanlaşmaya yönelik bölüm seçmeli dersleri ve diğer bölümlerden alınabilecek seçmeli ders alma olanaklarını sunar.

………

Toplum, Tasarım ve Projeler

Bölümde, toplumun ve yerel sektörün ihtiyaçlarından, yerel tasarım alanının eksiklerinden, üniversitenin olanak ve donanımlarından yola çıkarak, öğrenci projelerinde öncelikli odak tasarım alanları; Çocuk ve Çocukluk Kültürü, Gıda, Tarım, Turizm ve Enerji’dir. Gerçekleştirilen tasarım projeleri, üniversitenin stüdyolarında sınırlı kalmayıp, alan araştırmalarını kapsayan, toplum, yerel yönetimler, kurul ve kuruluşlarla iletişim kurularak yapılan ve toplumda farkındalık yaratmak üzere medya aracılığıyla paylaşılan projelerdir.

………..

Projelere örnekler

2012-2013 akademik yılında bölümümüz ve Viking Kağıt A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen tasarım projesi sonucunda üç öğrenci projesi “uygulamaya değer tasarım” olarak seçilmiştir. Aynı zamanda Vestel Design Team ile 2013 Dünya Endüstriyel Tasarım Günü için ortak bir çalışma yapılmış, bu çalışma ulusal ve uluslararası basında ve sosyal medyada yer almıştır. Kentte oyun alanlarının sorunlarına tasarımla çözüm arayan, yerel oyuncak tasarımı ve üretimini geliştirmeye yönelik oyuncaklar, atıkları değerlendirerek tasarlanan aydınlatma elemanları yine basında paylaşılan öğrenci projelerinden örneklerdir. Ayrıca, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İstanbul Tasarım Bienali’nde, bölüm öğrencilerinin projeleri sergilenerek, öğrencilerimizin başarıları uluslararası bir platformda tanıtılacaktır.